T

VEZO Trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất mỹ phẩm của Việt Nam trong 10 năm tới.

SỨ MỆNH

Mang trí tuệ và thương hiệu Việt vươn tầm thế giới trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp

.

Giá trị cốt lõi

Cơ cấu tổ trức