Nhà Máy:

Vốn đầu tư

Diện tích

Ứng dụng chuyển giao công nghệ độc quyền

Đạt chứng nhận